ALGEMENE VOORWAARDEN

PERSONEN

Het aantal personen dient uiterlijk 7 dagen voor de afgesproken activiteit bij ons bekend te zijn (met in achtneming van het minimum aantal van 10 personen), op basis hiervan wordt het totale bedrag berekend. Indien er binnen 7 dagen voor aanvang van de activiteit onverhoopt nog een deelnemer afvalt, kan dit bedrag helaas niet teruggestort worden.

BETALING PARTICULIEREN

Het bedrag van de activiteit dient uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van de activiteit betaald te zijn, middels overschrijving op ons bankrekeningnummer:

ING 7083128 – IBAN  NL23 INGB 0007 0831 28

t.n.v. WRKSHOP

o.v.v. Activiteit en datum en aantal personen

BETALING BEDRIJVEN

Een aantal dagen voor aanvang zal een factuur worden opgemaakt en worden toegestuurd. Deze kan binnen 14 dagen voldaan worden middels overschrijving op ons bankrekeningnummer.

ANNULERING

Tot 30 dagen voor aanvang: 10% van de arrangementsprijs, van 30 tot 15 dagen voor aanvang: 35% van de arrangementsprijs, van 15 tot 7 dagen voor aanvang: 50% van de arrangementsprijs, binnen 7 dagen voor aanvang of later zijn we genoodzaakt de gehele arrangementsprijs in rekening te brengen. Dit geldt ook indien de deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het arrangement.

NORMEN EN WAARDEN

Tijdens de activiteit behoudt WRKSHOP zich het recht voor de activiteit te beëindigen indien één of meerdere deelnemers zich schuldig maakt of maken aan grof taalgebruik, belediging, diefstal, vernieling etc.

AANSPRAKELIJKHEID

WRKSHOP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de activiteit. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door WRKSHOP. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het totaal bedrag van de desbetreffende workshop.

ARRANGEMENTEN EN HORECA

De, via WRKSHOP, besproken arrangementen zijn altijd onder voorbehoud van de mogelijkheden bij de gewenste restaurants en andere gelegenheden (horecagelegenheid). Deelnemers van WRKSHOP  dienen zich aan de huisregels van de besproken gelegenheden te houden tijdens hun aanwezigheid aldaar. Drank en eten, welke buiten de arrangementen om, door de deelnemers worden besteld bij de gelegenheden en bij WRKSHOP, zijn niet inclusief de genoemde en berekende prijzen van de arrangementen en dienen direct bij de betreffende horecagelegenheid of WRKSHOP te worden afgerekend.

PARKEREN

De dichtstbijzijnde parkeerplaats is de Rungraaf. Deze parkeerplek is gelegen aan de Grote Berg. Dit is een vrij dure parkeerplaats en op zaterdag kan deze parkeerplaats snel vol zijn. Parkeren kan het beste op de parkeerplaats bij Parking TD gebouw. Je kan hier vooraf ook al voordelig je parkeerplaats reserveren.

TIJDSDUUR

Wij zouden jullie vriendelijk willen vragen de afgesproken tijden te respecteren. Dit in verband met eerder en later geplande activiteiten. De ruimte is altijd gereserveerd van 10 minuten voor aanvang van de activiteit tot 10 minuten na afloop van de activiteit. Mochten jullie voorafgaand aan de activiteit of na afloop nog gezellig met elkaar willen borrelen dan verwijzen we jullie graag door naar een van de gezellige horecagelegenheden, op steenworpafstand van WRKSHOP (zoals het Wilhelminaplein, Kleine Berg of de Markt).